Warunki zwrotu towaru

Zwrot i anulowanie transakcji

Zgodnie ustawą o prawach konsumenta Klient, który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Galerii oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Do zachowania tego terminu należy wysłać na adres pocztowy lub elektroniczny Galerii  oświadczenia przed jego upływem.

Klient zwraca towar wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura) do Galerii. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Ryzyko związane z odesłaniem zamówienia ponosi klient (zalecamy przesyłki rejestrowane)
Nie będą przyjmowane przesyłki wysłane z opcją "za pobraniem"

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Galeria sprawdzi stan przekazanego produktu.

W terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia, pod warunkiem otrzymania zwracanego towaru

W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Galeria nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Są to produkty wykonane na indywidualne życzenie lub spersonalizowane.

Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Galerii. Ryzyko związane z odesłaniem zamówienia ponosi Klient (zalecane przesyłki rejestrowane)
Galeria nie będzie przyjmowała przesyłek wysłanych z opcją "za pobraniem"